• ساعت : ۷:۹:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 
هر محله یك شهر هر شهروند یك شهردار
بازدید صبح امروزمهدی کیانی شهردار بابل ، مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل کمیل هاشمی، حمیدرضا قربان نیا عضو‌ منتخب شورای اسلامی شهر. مهران مولانا معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابل و مسئولین شهرداری از محله حیدرکلا

هر محله یک شهر هر شهروند یک شهردار

 

بازدید صبح امروزمهدی کیانی شهردار بابل ، مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل کمیل هاشمی، حمیدرضا قربان نیا عضو‌ منتخب شورای اسلامی شهر. مهران مولانا معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابل و مسئولین شهرداری از محله حیدرکلا

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها